Vakantierooster schooljaar 2017 - 2018


Eerste schooldag     4 september 2017

Herfstvakantie        21 okt t/m 29 okt 2017

Kerstvakantie         23 dec t/m 7 jan 2018

Voorjaarsvakantie   24 feb t/m 4 mrt 2018

Goede vrijdag         30 mrt 2018

Pasen                     1 en 2 april 2018

Koningsdag             27 april 2018

Meivakantie            28 april t/m 13 mei 2018

Pinksteren              20 en 21 mei 2018

Zomervakantie       21 juli t/m 2 september 2018

Studiedagen team  30 oktober, 16 november, 5 maart, 26 april
Leerlingen vrij

Staken OPO            5 oktober 2017
Leerlingen vrij