Internationaal onderwijs

Internationalisering

OPO Hof van Twente is een bestuur dat haar internationaliseringsbeleid binnen haar negen scholen actief uitdraagt. Het feit dat alle scholen Engelse lesgeven vanaf 4 jaar dient als basis en enkele aangesloten kinderdagverblijven ondernemen al Engelse activiteiten met kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.
INTERNATIONALISERING OPO HvT / OBS Stokkum
Het is belangrijk dat internationalisering een integraal onderdeel wordt van het onderwijs en daarmee van het curriculum. Het is geen extra activiteit; internationalisering dient de mindset te zijn van leerkrachten en directeuren die werkzaam zijn binnen de scholen van OPO Hof van Twente. Bijvoorbeeld bij het organiseren van een project, het geven van lessen of het aanschaffen van materialen dient internationalisering altijd in je achterhoofd te zitten. Op die manier wordt het automatisch onderdeel van de organisatie, opent het een wereld van mogelijkheden en verbreedt het het perspectief van kinderen, hun ouders en leerkrachten. 

OPO Hof van Twente is een bestuur dat haar internationaliseringsbeleid binnen haar negen scholen actief uitdraagt. Het feit dat alle scholen Engelse lesgeven vanaf 4 jaar dient als basis en enkele aangesloten kinderdagverblijven ondernemen al Engelse activiteiten met kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Dit betekent dat het niveau Engels van de meeste kinderen op een bepaald moment op de lagere school relatief hoog wordt. Hierdoor ontstaat de behoefte om hun Engelse vaardigheden in de praktijk te brengen. Er lopen diverse pilots met bijvoorbeeld het integreren van wereldoriëntatievakken en internationalisering, maar ook met het individualiseren van het Engelse onderwijs.

OPO Hof van Twente heeft nu vier vakleerkrachten Engels, een internationaliseringscoördinator, één eTwinning-school, twee eTwinning-ambassadeurs, en één school die momenteel deelneemt aan een Erasmus+ KA2-project (iBUILD IT). Het bestuur wil alle scholen stimuleren om deel te nemen aan internationaliseringsactiviteiten, zowel met hun leerkrachten als met hun leerlingen.

Door middel van internationaliseringsactiviteiten wil OPO Hof van Twente het volgende bereiken:

1.            Het verbeteren van de digitale geletterdheid van kinderen en leerkrachten

2.            Kennis en inspiratie opdoen over SEN (Special Educational Needs) en inclusiviteit

3.            Bewustmaking van diversiteit en Europees burgerschap.

4.            Verbetering van het Engels bij de leerkrachten en integratie van praktische     toepassingen voor kinderen

5.            Inspiratie opdoen uit goede praktijkvoorbeelden uit Europa
Engels van groep 1 tot 8
Op OBS Stokkum worden er Engelse lessen gegeven van groep 1 t/m 8. Elke groep krijgt 1 keer per week les van een vakleerkracht Engels. Daarnaast kan een school kiezen voor meerdere momenten Engels in de week. Dit verschilt per school.

Waarmee wordt er gewerkt?
De scholen hebben verschillende adaptieve digitale leeromgevingen, softwarepakketten, en fysieke leermiddelen gevonden die aansluiten bij de resultaten van de assessments. De fysieke leermiddelen (van onder andere National Geographic) worden vooral gebruikt tijdens de lessen in de niveaugroepen. De digitale leermiddelen worden voornamelijk ingezet in de weektaak of tijdens de tweede Engelse les in de week.
In de digitale leeromgevingen stelt de leerkracht het niveau van de leerlingen in, op basis van de resultaten van de assessments. Ook is het mogelijk voor de leerkrachten om teksten en boeken klaar te zetten voor de leerlingen, die passen bij een actueel thema in de klas; uiteraard geordend op leesniveau.

De Engelse bibliotheek
Naast het anders vormgeven van het onderwijs in de Engelse taal is ook geïnvesteerd in het uitbreiden van de schoolbibliotheken op basis van de leesscores van de leerlingen. Alle boeken zijn op basis van hun Lexile-score (via de assessments) in de kasten geordend. Daardoor is er voor ieder kind een boek op het juiste niveau, wat het leesplezier verhoogt!

LOOK: The world is an amazing place!
 


Vanaf 2022 krijgen alle kinderen op OBS Stokkum Engelse les met een prachtige methode van National Geographic, Look. Kinderen kunnen de wereld van dichtbij bekijken met Look, een Engelstalige methode op zeven niveaus voor jonge leerlingen van National Geographic. Ze zullen iets echts zien met verbazingwekkende fotografie, authentieke verhalen en video, en inspirerende National Geographic Explorers.
Kinderen worden ondersteund om in het Engels verbanden te leggen tussen hun leven en de wereld waarin ze leven door middel van zeer interessante, wereldwijde onderwerpen die hen aanmoedigen om te leren en zich uit te drukken.
De korte lessen zijn bedoeld om leerlingen enthousiast te maken en van het lesgeven een plezier te maken. Look geeft jonge leerlingen de basiskennis van de taal, de evenwichtige taalvaardigheid en de ondersteuning die ze nodig hebben om het Engels in de 21e eeuw met succes te gebruiken.
Het Engelse onderwijs op OBS Stokkum is gebaseerd op de gegevens van de TOEFL YSS assessments. Door gebruik te maken van internationaal erkende, valide en objectieve assessments uit de Verenigde Staten, wil OPO de kwaliteit van het Engelse taalonderwijs waarborgen. Op basis van de resultaten van de assessments differentiëren de docenten en creëren zij maatwerk voor groepen en individuele leerlingen.

TOEFL testing 
Het Engelse onderwijs op OBS Stokkum, is gebaseerd op de gegevens van de TOEFL YSS assessments. Door gebruik te maken van internationaal erkende, valide en objectieve assessments uit de Verenigde Staten, wil OBS Stokkum de kwaliteit van het Engelse taalonderwijs waarborgen. Op basis van de resultaten van de assessments differentiëren de docenten en creëren zij maatwerk voor groepen, (level-classes in de hogere groepen) en individuele leerlingen.

Leerwinst
De assessments vormen het startpunt voor het leerproces. De gedetailleerde informatie op de scorerapporten levert waardevolle gegevens op om het leertraject van elk individueel kind vorm te geven. En alle kinderen krijgen twee keer per jaar een prachtig certificaat!
De focus ligt volledig op het behalen van zoveel mogelijk leerwinst. Hierdoor kan elk kind succesvol zijn, ieder op zijn eigen niveau. Door op deze manier te werken wordt Engels leren leuk voor alle leerlingen, en leerkrachten!

Community Ambassador Award
Door ETS, de maker van de assessments, is stichting OPO Hof van Twente officieel erkend als Community Ambassador voor het leveren van excellentie in het leren van Engelse taal voor kinderen.

Internationaliseren
Teamleden van Stichting OPO HvT, dus ook leerkrachten van OBS Stokkum, krijgen de mogelijkheid om te internationaliseren. Gedurende de komende jaren gaan wij gebruik maken van een K1 accreditatie, om onderwijsvormen te bekijken en eventueel te implementeren in ons eigen onderwijs. 
In verschillende landen worden workshops en korte studies aangeboden. Bij deze "courses" hebben wij de mogelijkheid om aan te sluiten. Tijdens een "course" zal de leerkracht vervangen worden, zodat de groep normaal haar haar schoolweek kan volgen. Ook bestaat de mogelijkheid om met je klas een buitenlandse school te bezoeken en een aantal dagen mee te draaien. Een unieke ervaring en kans voor leerlingen en onze school.