Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling

De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt de school bij een vermoeden van geweld of mishandeling in de thuissituatie van een kind. Wanneer er een vermoeden is dat er bij de leerling thuis geweld plaats vindt, is een school wettelijk verplicht hier melding van te doen. De school doorloopt vijf stappen voordat zij een melding doet bij Veilig Thuis. 
In de meldcode staan de volgende vijf verplichte stappen: 
  • Stap 1: in kaart brengen van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. 
  • Stap 2: overleggen met een collega en eventueel navragen bij Veilig Thuis
  • Stap 3: gesprek met leerling en/of de ouders, afhankelijk van de leeftijd en situatie. 
  • Stap 4: wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling; bij twijfel altijd in overleg met Veilig Thuis
  • Stap 5: beslissen aan de hand van het afwegingskader.
 
Meer informatie over de meldcode huiselijk geweld vindt u op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode