Toelating 4 jarigen

U kunt kennismaken met onze school op de Open dag in maart. Heeft u deze gemist.. ? Of wilt u gewoon een keer in alle rust een kijkje nemen? Dat kan. Neem even contact met ons op en kom langs.

U kunt bellen naar 0547 - 363309 of mailen naar directie.obsstokkum@opohvt.nl 

Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het op de basisschool komen kennismaken om te wennen aan school. Dat mag op maximaal acht dagdelen per jaar. In overleg tussen ouders en school wordt bepaald welke dagdelen dit zijn. In de laatste twee weken voor de zomervakantie zijn er geen gewenningsdagen. Uw zoon of dochter heeft dan een kennismakingsochtend of middag.
 
Om de overgang naar de basisschool vloeiend te laten verlopen, vullen de leidsters van de peuterspeelzalen in de gemeente Hof van Twente voor ieder kind het overdrachtsformulier in. Wat er in staat, hebben zij met u besproken bij het afscheid van de peuterspeelzaal. Bij inschrijving op onze school vragen wij u naar dat formulier.
Wij maken er een kopie van voor ons leerlingvolgsysteem.
 
Soms vragen we u ook om de peuterspeelzaal te mogen bellen. Zo krijgen wij een zo compleet mogelijk beeld van uw kind. Met al die informatie zijn onze leerkrachten nog beter in staat uw kind precies de goede begeleiding te geven.
U wordt tijdens de wen-periode van uw kind uitgenodigd voor een gesprek. Wij krijgen zodoende een compleet beeld van uw kind en u kunt eventueel vragen stellen over de gang van zaken op school.
Wat moet u vooraf weten over de regels op school:
  • Voor gym hebben de kinderen schoenen (met profiel en lichte zool) nodig. Deze blijven op school.
  • Voor het eten en drinken nemen de kinderen het liefst een gezond drankje en fruit (in een bakje) mee.
  • De jas gaat aan de kapstok bij het juiste lokaal.